“Voor een gezin in Schotland kost speciaal onderwijs 300 euro per kind per maand”

De Stichting ‘Vrienden van Mannafields` bestaat sinds 8 november 2002. Het is haar dankbare taak en opdracht om bezig te zijn voor de Mannafields Christian School in Edinburgh. Voorheen was een vriendenclub uit de regio Veenendaal onder de naam `Vereniging Vrienden van Mannafields´actief met hetzelfde doel als de huidige Stichting om ondersteuning -in de breedste zin van het woord- te geven aan het christelijk onderwijs in Edinburgh. Ondersteuning in gebed, in beschikbaarstelling van materiaal, het overdragen van geldelijke middelen en het verlenen van hand- en spandiensten op de schoollocatie aan de Easterroad in Edinburgh. De Stichting bemiddelt voor docenten en studenten in de organisatie van studiebezoeken en stageplaatsingen.

De ondersteuning die de Stichting biedt aan de Mannafields Christian School is absoluut noodzakelijk. De school verzorgt onderwijs aan 4 tot 14 jarigen op particulier initiatief van bestuur en ouders. Dit vraagt grote financiële offers van ouders die op grond van Schrift en Belijdenis kiezen voor Bijbels gefundeerd onderwijs. In Schotland is op een andere manier geen christelijk onderwijs mogelijk omdat de staat geen enkele vorm van christelijke onderwijs geldelijk ondersteunt. Ook in dat opzicht zijn de verschillen met o.a. de Nederlandse situatie groot. Als bestuur van de Stichting ‘Vrienden van Mannafields’ hebben wij uw ondersteuning erg hard nodig om in Edinburgh onze steun te geven aan christelijk onderwijs.

Inmiddels hebben wij binnen onze stichting meer scholen die wij steunen. In Glasgow steunen we de Sunrise School en op het eiland Lewis steunen we de Providence school. Daarom is in 2018 onze naam veranderd in 'Stichting vrienden Christelijk Onderwijs Schotland (SVCOS)'. Hiervoor zijn de statuten gewijzigd.

De stichtig heeft sinds 2015 de zogenaamde 'ANBI status' verkregen.
Klik hier voor de jaarrekening 2014
Klik hier voor de jaarrekening 2015
Klik hier voor de jaarrekening 2016
Klik hier voor de jaarrekening 2017
Klik hier voor de jaarrekening 2018